top of page
  • Istanbul AI

Gıda Beslenme Beyanlarına Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulan Türk Gıda Kodeksi Beslenme Beyanları Yönetmeliği Hakkında Kılavuz Taslağına göre, gıdaların etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve reklamında kullanılan beslenme beyanlarıyla ilgili tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini sağlamayı amaçlayan yeni düzenlemeler getirilmiştir. Beslenme beyanları, yanıltıcı olmamalı ve ortalama tüketicinin anlayabileceği şekilde olmalıdır. Ticari marka veya özel isimlerin beslenme beyanı olarak kullanılabilmesi için belirli koşulların karşılanması gerekmektedir. Ayrıca, beslenme beyanı olarak yorumlanabilecek görsellerin de gıdanın içeriğine uygun ve tüketiciyi endişelendirmeyecek şekilde olması önemlidir. Karşılaştırmalı beslenme beyanları ise sadece aynı kategorideki aynı ürün adına sahip gıdalar arasında olabilecektir. Belirli beslenme beyanlarının kullanımına ilişkin kısıtlamalar da getirilmiştir. Tüketicilerin yanıltıcı bilgilerle karşılaşmaması ve daha sağlıklı tercihler yapabilmesi için beslenme beyanlarının doğru ve açık bir şekilde sunulması önem taşımaktadır.


0 yorum

Comments


bottom of page