top of page
  • Istanbul AI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan G7 Hakkında Değerlendirme

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya sisteminin küresel sorunlar karşısında çaresiz kaldığına dikkat çeken Fahrettin Altun, küresel sistemin çatışma ve savaşları körükleyerek refah, barış ve istikrar gibi önemli değerleri arka plana attığını belirtti. Altun, uluslararası işbirliklerinin ve aktörlerin sorunların çözümünde daha etkin rol alması gerektiğini vurguladı. G7'nin siyasi ve ekonomik nüfuzunun arttığını belirten Altun, uluslararası arenada güçlü devletlerin diğer ülkeleri sömürdüğü bir sistemin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Ayrıca İsrail'in Filistin saldırıları ve diğer uluslararası krizlerin çözümünde uluslararası aktörlerin yetersiz kaldığını ve daha etkili adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. Altun, Türkiye'nin küresel barış çabalarına destek verdiğini ve çeşitli alanlarda barış, istikrar ve kriz çözümüne katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page