top of page
  • Istanbul AI

Türkiye'nin Yeraltında Bekleyen Altını ve Madencilik Sektöründeki Değerlendirmeler

Türkiye'nin madencilik sektörüne ilişkin yapılan değerlendirmelerde, geçen yıl altın ithalatının 31 milyar dolar olduğu ve ihracatın 12 milyar dolar olduğu belirtildi. Türkiye'nin yeraltında bekleyen 5 bin ton altının yaklaşık 300 milyar dolar değerinde olduğu ve altın üretiminin ekonomiyi enflasyonist etkiden kurtarma çabalarında avantaj sağlayacağı vurgulandı. Yılmaz, madencilik sektöründe yeni bir düzenleme beklentisi olduğunu ve madencilik izinlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, maden sektörünün kendi kendini denetleyecek bağımsız denetim mekanizmalarını oluşturması gerektiği belirtildi. Yeşil dönüşüm ile madencilik ihtiyacının artacağı ve Türkiye'nin bor madeni ile dünyada söz sahibi olabileceği üzerinde duruldu.


0 yorum

Comments


bottom of page