top of page
  • Istanbul AI

Ticaret Bakanlığı'nın Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkındaki Tebliği Hakkında Açıklama

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, 2023 ve sonrasındaki hesap dönemlerinde uygulanacak enflasyon düzeltmesine ilişkin olarak genel kurul ve yönetim organınca esas alınacak finansal tabloların belirlenmesi amaçlandı. Muhasebe standartlarına uygun hazırlanan finansal tabloların enflasyon düzeltmesi uygulanmış olanları esas alınacak. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin şirketlerde Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca enflasyon düzeltmesi uygulanmış ve uygulanmamış finansal tablolar birlikte dikkate alınacak. Sermaye artırımı ve azaltımı, kar payı dağıtımı gibi işlemlerde enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolar esas alınacak. Kar payı avansına ilişkin hesaplamalarda ise enflasyon düzeltmesi uygulanmamış tablolar kullanılacak. Sermaye değerlendirmelerinde ticaret siciline tescil edilmiş olan sermaye tutarı esas alınacak. Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklar sermayeye ilave edilebilecek veya mahsup edilebilecek. Kararlar alınırken vergi mevzuatı da dikkate alınacak.


0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page